Helena Wästborn

Teckenspråksartist - Teckenspråkstolk - Projektledare

TECKENSPRÅKSartisteri

Teckenspråksgestaltar musik vid bland annat större arenakonserter och Pridefestivaler.

KULTURTOLKNING

Levandegör teaterföreställningar och musikaler i både större och mindre sammanhang. 

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkar förekommande situationer i vardags- och utbildningssammanhang.

WORKSHOPS

Tillsammans förmedlar vi sång på teckenspråk oavsett deltagarnas teckenspråkskunskaper.

projektledning och produktion

Utifrån ledordet delaktighet drivs projekten strukturerat och med glädje och engagemang.  

tv och övrig media 

Gör både webbmaterial, förinspelade och livesända tv-program tillgängliga på teckenspråk.

tillgänglighet

Vill du som artist eller arrangör ta ert framförande och arrangemang ett steg längre? Vill ni möjliggöra för teckenspråkiga att ta del av era arrangemang?

Välkommen att ta kontakt så utformar vi ett framförande tillsammans!

Bilden är från ett samarbete med operasångerskan Anna Eklund-Tarantino där full delaktighet i allt från kostym till förberedelser gav föreställningen en extra nerv.

Kontakt

Välkommen med din bokning/förfrågan.
E-post: helena@wastborn.se
Tel: 0763-118903